mars 2013

Møte 11. mars 2013

Kl 19.30 i Sølbergslåna. Vi ønsker å låne åklær fra Meldalinger. Vi skal arrangere årsmøte i Sør - Trøndelag Husflidslag den 16. mars og ønsker i den forbindelse og låne åklær som er vevd på "Vev...
hits